"Elektrokardiografia dla informatyka – praktyka"

Piotr Augustyniak

Errata

lista usterek dostrzeżonych po ukończeniu druku

strona

wiersz

jest:

powinno być:

27

5 D

komrki

komórki

241

1 D

2.21

2,21

366

18 D

b) redundancja krótkoczasowa, c) redundancja długoczasowa

b) redundancja długoczasowa, c) redundancja krótkoczasowa

Dodatkowe informacje