Profesor Piotr Augustyniak jest obecnie kierownikiem Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia w AGH na kierunku elektronika w 1989 roku, a następnie w 1995 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika (z wyróżnieniem). Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2004 roku także w Akademii Górniczo-Hutniczej w dyscyplinie automatyka i robotyka.

Od roku 1989 pracuje w Katedrze Automatyki AGH, najpierw na stanowisku asystenta, następnie adiunkta, a od 2007 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Był kierownikiem czterech projektów badawczych w zakresie inżynierii biomedycznej obejmujących tematykę perceptualistycznego kodowania elektrokardiogramów oraz adaptacyjnej reprezentacji sygnałów. Przez 11 lat pracował na stanowisku informatyka-konstruktora w Aspel SA, największym polskim przedsiębiorstwie produkującym aparaturę elektrokardiograficzną. Brał udział w 12 odrębnych projektach badawczo-konstrukcyjnych i miał znaczący wkład w poszerzenie zakresu produkcji przedsiębiorstwa i wzrost atrakcyjności jego oferty handlowej.

Zainteresowania naukowe prof. Augustyniaka koncentrują się wokół sprzętowych i programowych rozwiązań przetwarzania sygnałów oraz systemów wspierających osoby starsze i chore w codziennym życiu. Wśród jego dokonań zawodowych jest 12 prototypów urządzeń do akwizycji i analizy biosygnałów (dla elektrokardiografii, elektrookulografii i elektroencefalografii). Opublikował 6 książek i ponad 150 referatów w czasopismach i materiałach konferencji. Był także recenzentem licznych renomowanych czasopism, konferencji międzynarodowych, projektów badawczych i materiałów dydaktycznych.

Profesor Augustyniak jest członkiem IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, International Society of Electrocardiology oraz Computers in Cardiology Society.

Dodatkowe informacje