Baza sygnałów holterowskich założona na potrzeby laboratorium studenckiego AGH przez Piotra Augustyniaka, wersja 1.0, grudzień 2010. Żadna część bazy ani towarzyszących jej plików nie może być używana inaczej jak w związku z zajęciami dydaktycznymi w AGH.

1. Baza zawiera 10 plików trzykanałowych zapisów holterowskich. Sygnał o częstotliwości próbkowania 128 Hz i skali amplitudowej 1mV=45LSB (5,7mV pełnej skali, 1 LSB=22mV) zapisany jest 8-bitowo bez znaku, indeks kanału jest wewnętrzny (tj. zmienia się szybciej) w stosunku do indeksu próbki. Kolejność próbek jest zatem następująca: pr0_ch0, pr0_ch1, pr0_ch2, pr1_ch0, pr1_ch1, pr1_ch2, pr2_ch0....

2. Długość zapisów wynosi 15, 30 lub 60 min.

3. Zapisy zostały zinterpretowane automatycznie przez oprogramowanie referencyjne i zweryfikowane przez eksperta. Rezultaty pośrednie interpretacji zostały automatycznie umieszczone w plikach tekstowych stowarzyszonych z sygnałami:

- atrybuty zespołów QRS (qrs_attr.out),

- parametry HRV dla całego badania (hrv_attr.out),

- parametry arytmii (arh_attr.out),

- parametry epizodów ST (ste_attr.out).

4. Opis kolejności, znaczenia i wymiarów poszczególnych parametrów pośrednich, oraz struktur opisujących je w oprogramowaniu referencyjnym znajduje się w plikach:

- dla atrybutów zespołów QRS - qrs_attr_save.cpp i qrs_attr.h,

- dla parametrów HRV dla całego badania - hrv_attr_save.cpp,

- dla parametrów arytmii - arrh_attr_save.cpp i arrh_attr.h,

- dla parametrów epizodów ST - ste_attr_save.cpp.

5. Zasadniczym celem bazy jest testowanie studenckich projektów częściowej interpretacji elektrokardiogramów:

- detektora zespołów QRS (argumentem wejściowym jest sygnał, plikiem referencyjnym rezultatów jest qrs_attr.out - pierwsza kolumna)

- klasyfikatora zespołów QRS (argumentem wejściowym jest sygnał i plik qrs_attr.out - pierwsza kolumna, plikiem referencyjnym rezultatów jest qrs_attr.out - szósta kolumna)

- detektora morfologii (argumentem wejściowym jest sygnał i plik qrs_attr.out - pierwsza i szósta kolumna, plikiem referencyjnym rezultatów jest qrs_attr.out - piąta kolumna)

- detektora arytmii (argumentem wejściowym jest plik qrs_attr.out - pierwsza i piąta kolumna, plikiem referencyjnym rezultatów jest arh_attr.out)

- analizatora odcinka ST (argumentem wejściowym jest sygnał i plik qrs_attr.out - pierwsza i piąta kolumna, plikiem referencyjnym rezultatów jest qrs_attr.out kolumny 7-12)

- detektora epizodów ST (argumentem wejściowym jest plik qrs_attr.out - kolumny 7-12, plikiem referencyjnym rezultatów jest ste_attr.out)

- analizatora zmienności rytmu serca (argumentem wejściowym jest plik qrs_attr.out - kolumny 3 i 5, plikiem referencyjnym rezultatów jest hrv_attr.out)

 

Pliki to pobrania:

Dodatkowe informacje