Przykłady rozwiązań:

ST_ANA_2010a.pdf
ST_ANA_2010a.zip
ST_ANA_2010b.pdf
ST_ANA_2010b.zip
ST_ANA_2011a.pdf
ST_ANA_2011a.zip
ST_ANA_2011b.pdf
ST_ANA_2011b.zip

 

Uwaga, ta strona zawiera odnośniki do plików pdf, które mogą być objęte prawem autorskim. Czytelnik może przeglądać je na własny użytek w znaczeniu identycznym jak robi to w czytelni biblioteki publicznej. Jednakże kopiowanie i wtórne udostępnianie tych plików może naruszać prawo własności intelektualnej. Autor zaleca szczególną ostrożność i przestrzeganie prawa polskiego i międzynarodowego podczas wykorzystywania udostępnionych plików.

Dodatkowe informacje