Zadania

 

  1. Zaimplementuj procedurę wyznaczania granic odcinka pomiarowego względem położenia maksimum załamka R i uwzględniającą częstość akcji serca
  2. Zaimplementuj procedury interpretacji EKG niezbędne do wyznaczania wartości zapisu w punktach J i ST względem skorygowanej pozycji maksimum załamka R, których położenie uwzględnia częstość akcji serca z dokładnością przekraczającą długość interwału próbkowania.
  3. Zaimplementuj procedurę wyznaczania poziomu i nachylenia odcinka ST wraz z poprzedzającymi procedurami detekcji ewolucji serca i wyznaczania morfologii zatokowej. Wykonaj testy analizatora z użyciem plików z bazy MIT-BIH Long Term Database.
  4. Zaimplementuj procedurę wyznaczania poziomu i nachylenia odcinka ST wraz z poprzedzającymi procedurami detekcji ewolucji serca i wyznaczania morfologii zatokowej przeznaczoną do pracy w czasie rzeczywistym. Zmierz opóźnienie detekcji obniżenia ST. W jakiej części jest to wartość stała, zależna od długości buforów?
  5. Zaimplementuj detektor epizodów ST. Wykonaj testy detektora dla wartości sygnału wieloodprowadzeniowego oraz dla składowych głównych wyznaczonych za pomocą analizy PCA. Wskazówka: analizę PCA można przeprowadzić dla par punktów J i ST zamiast dla ciągłych odcinków sygnału.
  6. Zaproponuj i zaimplementuj symulator zmian poziomu i nachylenia ST umożliwiający modyfikację normalnego sygnału EKG i pozwalający na uzyskanie zadanych parametrów odcinka ST.
  7. Przeprowadź analizę statystyczną parametrów ST z uderzenia na uderzenie (bez uśredniania), oraz wyznacz poziom szumów (SNR) na linii izoelektrycznej. W jaki sposób wariancja parametrów ST jest związana z poziomem szumów?
  8. Zaimplementuj zestaw filtrów górnoprzepustowych o częstotliwościach z zakresu 0,1 – 1Hz w konfiguracji FIR i IIR. Porównaj wyniki analizy poziomu i nachylenia odcinka ST dla sygnału surowego oraz dla jego wersji filtrowanych. Jak zmiany parametrów zależą od częstotliwości odcięcia przy tej samej konfiguracji filtru? Jak zmiany parametrów zależą od konfiguracji filtru przy tej samej częstotliwości odcięcia?

 

Dodatkowe informacje